Batı Eğitim Batı OSGB

» İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri

BATI Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri olarak ülkemizde İş sağlığı ve güvenliğinin gelişmesi için çalışmaktayız.

HİZMETLERİMİZ:

» Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hizmetleri:
 • İşyeri Hekimliği Hizmetleri
 • İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetler
 • İşyeri Hemşiresi /Sağlık Memuru Hizmetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri
 • Risk Değerlendirilmesi
 • Acil Durum Planları oluşturulması
 • İşe Giriş / Periyodik Sağlık Muayeneleri
» Çalışanlar için temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

» Mobil Sağlık Hizmetleri:
 • İşe Giriş / Periyodik Sağlık Muayeneleri
 • Ekranlı Araçlarda Çalışanlar İçin Göz Muayeneleri
 • Gece Çalışabilir Raporu
 • Yüksekte Çalışabilir Raporu
 • Akciğer Grafisi
 • İşitme Testi (Odyometri)
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • Tetanos aşısı
 • Portör tetkikleri
  • Burun Kültürü
  • Gaita Kültürü
  • Boğaz Kültürü
  • Gaita mikroskobisi
» Laboratuvar Tetkikleri:
 • Tam Kan Sayımı ( Hemogram)
 • Hepatit Tetkikleri ( HbsAg ,AntiHbs)
 • Tam İdrar Tetkiki (TİT)
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri (AST,ALT)
 • Kanda Kurşun Analizi
 • Kan Grubu Tayini
BATIOSGB, T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bir kuruluştur.

Bizi tercih etmeniz beraberce güvenli sağlıklı ve başarılı bir iş ortamı yaratabilmemizi sağlayacaktır.

Saygılarımızla