Batı Eğitim Batı OSGB
Geri Dön

»YASALAR

Kanun No Tarih Adı Link Dosya R.G. Tarih R.G. No Yürürlükte
5953
13.06.1952
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
20.06.1952
8140
Yürürlükte
4982
09.10.2003
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
24.10.2003
25269
Yürürlükte
3146
19.01.1985
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
18.01.1985
18639
Yürürlükte
5395
03.07.2005
Çocuk Koruma Kanunu
15.07.2005
25876
Yürürlükte
854
20.04.1967
Deniz İş Kanunu
29.04.1967
12586
Yürürlükte
5253
04.11.2004
Dernekler Kanunu
23.11.2004
25649
Yürürlükte
657
14.07.1965
Devlet Memurları Kanunu
23.07.1965
12056
Yürürlükte
3071
01.11.1984
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
10.11.1984
18571
Yürürlükte
5070
15.01.2004
Elektronik İmza Kanunu
23.01.2004
25355
Yürürlükte
151
10.09.1337
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
--
--
Yürürlükte
5362
07.06.2005
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
21.06.2005
25852
Yürürlükte
1479
02.09.1971
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu  (Bağ-Kur)
14.09.1971
13956
Yürürlükte
697
26 12.1925
Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun
02.01.1926
260
Yürürlükte
394
02.01.1924
Hafta Tatili Hakkında Kanun
21.01.1924
54
Yürürlükte
6245
10.02.1954
Harcırah Kanunu
18.02.1954
8638
Yürürlükte
207 A(III) 9119 BKK
10.12.1948 06.04.1949
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
-
-
Yürürlükte
1475
25.08.1971
İş Kanunu 1475 (Yürürlükteki hali)
01.09.1971
13943
Yürürlükte
4857
22.05.2003
İş Kanunu 4857
10.06.2003
25134
Yürürlükte
5521
30.01.1950
İş Mahkemeleri Kanunu
04.02.1950
7424
Yürürlükte
6331
20.06.2012
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
30.06.2012 Değ.02.08.2013
28339
Yürürlükte
4447
25.08.1999
İşsizlik Sigortası Kanunu
08.09.1999
23810
Yürürlükte
5326
30.03.2005
Kabahatler Kanunu
31.03.2005
25772 M.
Yürürlükte
5176
25.05.2004
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun
08.06.2004
25486
Yürürlükte
4688
25.06.2001
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
12.07.2001
24460
Yürürlükte
6269
15.02.1954
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında Kanun
20.02.1954
8639
Yürürlükte
3628
19.04.1990
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
04.05.1990
20508
Yürürlükte
4483
02.12.1999
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
04.12.1999
23896
Yürürlükte
3308
05.06.1986
Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu)
19.06.1986
19139
Yürürlükte
5544
21.09.2006
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
07.10.2006
26312
Yürürlükte
3458
17.06.1938
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun
28.06.1938
3945
Yürürlükte
6301
02.03.1954
Öğle Dinlenmesi Kanunu
08.03.1954
8652
Yürürlükte
5188
10.06.2004
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
26.06.2004
25504
Yürürlükte
5580
08.02.2007
Özel Öğretim Kurumları Kanunu
14.02.2007
26434
Yürürlükte
3153
19.04.1937
Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun
28.04.1937
3591
Yürürlükte
2821
05.05.1983
Sendikalar Kanunu
07.05.1983
18040
Yürürlükte
6356
18.10.2012
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
07.11.2012
28460
Yürürlükte
5502
16.05.2006
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
20.05.2006
26173
Yürürlükte
506
17.07.1964
Sosyal Sigortalar Kanunu 506 (Yürürlükteki Hali)
29.07.1964 01.08.1964
11766
Yürürlükte
5510
31.05.2006
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
16.06.2006
26200
Yürürlükte
5363
14.06.2005
Tarım Sigortaları Kanunu
21.06.2005
25852
Yürürlükte
7201
11.02.1959
Tebligat Kanunu
19.02.1959
10139
Yürürlükte
2822
05.05.1983
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
07.05.1983
18040
Yürürlükte
4077
23.02.1995
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
08.03.1995
22221
Yürürlükte
6098
11.01.2011
Türk Borçlar Kanunu
04.02.1011
27836
Yürürlükte
6101
11.01.2011
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
04.02.2011
27836
Yürürlükte
2709
18.10.1982
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
09.11.1982
17863 M.
Yürürlükte
4904
25.06.2003
Türkiye İş Kurumu Kanunu
05.07.2003
25159
Yürürlükte
2429
07.03.1981
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
19.03.1981
17284
Yürürlükte
1593
24.04.1930
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
06.05.1930
1489
Yürürlükte
4703
29.06.2001
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
11.07.2001
24459
Yürürlükte
4817
27.07.2003
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
06.03.2003
25040
Yürürlükte