Batı Eğitim Batı OSGB
Geri Dön

»YÖNETMELİK TASLAKLARI

Kanun No Tarih Adı Link Dosya R.G. Tarih R.G. No Yürürlükte
19.11.2012
"Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Taslağı ve Gerekçesi
Yürürlükte
05.10.2012
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
26.04.2013
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
12.02.2013
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
12.07.2013
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
12.02.2013
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
11.12.2012
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
18.01.2013
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Taslağı
Yürürlükte
27.11.2012
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik Taslağı ve Genel Gerekçesi
Yürürlükte
16.05.2013
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
26.04.2013
Gürültü Yönetmeliği Taslağı
Yürürlükte
19.10.2012
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
24.09.2012
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
24.09.2012
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
19.10.2012
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
04.06.2013
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
31.05.2013
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağı
Yürürlükte
14.11.2012
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
24.09.2012
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
28.03.2013
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
28.12.2012
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
27.03.2013
İşyerlerinde Acil Durumlar Yönetmeliği Taslağı
Yürürlükte
27.11.2012
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
23.11.2012
Kadin Çalişanlarin Gece Postalarinda Çaliştirilma Koşullari Hakkinda Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
18.01.2013
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
26.04.2013
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
10.04.2013
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
26.06.2013
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Taslağı
Yürürlükte
15.02.2013
Patlamadan Korunma Dokümanı Taslağı
Yürürlükte
11.01.2013
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
22.03.2013
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
26.04.2013
Sağlık veya Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Taslağı
Yürürlükte
11.12.2012
Sondajla Maden Çıkartılan İşyerleri İle Sondaj İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik Taslağı    |    Genel Gerekçe
Yürürlükte
22.03.2013
Titreşim Yönetmeliği Taslağı
Yürürlükte
02.10.2012
Tozla Mücadele Yönetmelik Taslağı
Yürürlükte
14.05.2013
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Taslağı
Yürürlükte