Batı Eğitim Batı OSGB
Geri Dön

»TÜZÜKLER

Kanun No Tarih Adı Link Dosya R.G. Tarih R.G. No Yürürlükte
2821
İş Kolları Tüzüğü
06.12.1983
18243
Yürürlükte
1475 - 5690
İş Teftiş Tüzüğü
Yürürlükte
2690
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü
07.09.1985
18861
Yürürlükte
506
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü
22.06.1972
14223
Yürürlükte
6551
Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi veya Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük
29.09.1987
19589
Yürürlükte
1475
Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü
09.04.1973
14502
Kalktı
1475
Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Tüzük
10.12.1973
14738
Kalktı
1475
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük
19.02.1973
14453
Kalktı
1475
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
11.01.1974
14765
Kalktı
1475
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük
22.10.1984
18553
Kalktı
1475
Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
24.12.1973
14752
Kalktı
7201
Tebligat Tüzüğü
11.09.1959
10303
Kalktı
1475
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
12.09.1974
15004
Kalktı