Batı Eğitim Batı OSGB

» Duyurular

Duyuru Detayı
Tarih 7/12/2013
Başlık Önemli Duyuru 9 .... Biologlar ve Tüm Mimarlar İş Güvenliği Uzmanı olabilecek...
Kisa Açıklama Torba Yasa ile Biologlar, Tüm Mimarlık Fakültesi Mezunları ile Çalışma Bakanlığı ve SGK Müfettşleri İş Güvenliği Uzmanı olabilecek
Detay

Şu anki düzenleme göre sadece mühendis, mimar veya teknik eleman unvanını (teknik öğretmen, fizikçi, kimyager) alanlar işgüvenliği uzmanı olabilmektedir.

Kabul edilen önergeyle,

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK' da müfettiş olanlar

2- Sadece mimar unvanını alanlar değil tüm mimarlık fakültesi mezunları

3- Biyologlar

iş güvenliği uzmanı olabilecektir.

İŞTE MECLİSİN DÜN GECE YARISI KABULETTİKLERİ

YENİ KABUL EDİLEN ÖNERGE METNİ

MADDE 101- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 3üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı.


s) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,"

ESKİ KANUN METNİ

Madde 3 - (*)

(1) Bu Kanunun uygulanmasında;

f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,

s) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,