Batı Eğitim Batı OSGB

» Duyurular

Duyuru Detayı
Tarih 8/3/2013
Başlık Duyuru 16... Biyologlar ve Mimarlık Fakültesi tüm mezunları İş Güvenliği Uzmanlığı olabilecekler...
Kisa Açıklama 6495 sayılı torba yasa 02 Ağustos tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Yasa uyarınca Biyologlar ve Tüm Mimarlık Fakültesi mezunları İş Güvenliği Uzmanı olabileceklerdir. Batı Eğitim Kurumu bugün itibarı ile kesin kayıt almaya başlamıştır.
Detay

6495 sayılı torba yasa 02 Ağustos tarihinde resmi gazetede yayınlandı.

 

Yasanın 101. Maddesi uyarınca Biyologlar ve Tüm Mimarlık Fakültesi mezunları İş Güvenliği Uzmanı olabileceklerdir.  

 

Çalışma Bakanlığı bugün itibarı ile internet sitesinde gerekli düzeltmeyi yapmıştır.

 

Batı Eğitim Kurumu böylece bugün itibarı ile bu adayların kesin kayıtlarını kabul etmeye  başlamıştır.

 

Kabul Edilen 101. madde aşağıdadır.

 

MADDE 101 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) İşGüvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı,”

“s) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,”