Batı Eğitim Batı OSGB

» Duyurular

Duyuru Detayı
Tarih 10/11/2013
Başlık ÖNEMLİ DUYURU 32... İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI...
Kisa Açıklama İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI
Detay

En önemli değişiklikler şu şekilde :

1- 15/8/2009 tarihinden sonra Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alıp sınav hakkını kaybedenler, bu maddenin yayım tarihi itibariyle 1 yıl içinde ilgili sınavlara katılabilirler.

2- İş güvenliği uzmanı çalışma süreleri çalışan başına aylık çok tehlikeli sınıfta 12, tehlikeli sınıfta 8 ve az tehlikeli sınıfta 6 dakika oldu.

3- Geçici madde ile

  • C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

a) Başvurdukları tarihte adlarına 1500 gün prim ödenenler, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

b) Başvurdukları tarihte adlarına 3000 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına, girmeye hak kazanırlar.

  • B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan; başvurdukları tarihteadlarına 1800 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliğiuzmanlığı belge sınavına, girmeye hak kazanırlar.

 

4- Tam süreli uzman çalıştırma zorunluluğu çok tehlikeli sınıfta 1000, tehlikeli sınıfta 1500 ve az tehlikeli sınıfta 2000 kişi oldu.