Batı Eğitim Batı OSGB

» Duyurular

Duyuru Detayı
Tarih 10/22/2013
Başlık DUYURU 36.... EK SINAV HAKKI TANINANLAR VE A-B YÜKSELTME SINAVINA GİRECEKLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Kisa Açıklama 21 Aralık sınavına girecek ek sınav hakkı tanınanlar ve sınıf değiştirecekler için dilekçe örnekleri
Detay

BAKANLIK ADRESİNDE EN GEÇ 12 KASIM 2013 TARİHİNDE OLACAKŞEKİLDE  KARGO İLE GÖNDERİLECEK VEYA ELDEN TESLİM EDİLECEK

ADRES: İNÖNÜ BULVARI NO 42 EMEK ANKARA

 

 

Ek sınav hakkı tanınanlar için dilekçe örneği

Konu: Ek Sınav hakkı hk.

 

T.C. ÇALIŞMA VESOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİLENDİRMEDAİRE BAŞKANLIĞINA;

 

Bakanlığınızca yetkilendirilmiş eğitimkurumu olan ……………………… Eğitim Kurumunda  ……/…../….. tarihinde (C) sınıfı iş güvenliğiuzmanlığı temel eğitim programında eğitim alıp sınav hakkımı kaybettim.

Bu itibarla; 11.10.2013 tarihli ve28792 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dairyönetmeliğin  “sınav hakkı” başlıklı Geçici3. Maddesi uyarınca 21 Aralık 2013 tarihinde yapılacak (C) sınıfı İş GüvenliğiUzmanlığı Belge sınavına katılmam hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

……/…./…..

 

Adı Soyadı

T.C Kimlik No

 

İmza

Adres    :

Telefon:

EK:Lisans diploma örneği

 

 

 

Sınıf değiştirenler için dilekçe örneği

 

 

Konu: Sınıflararası yükseltme sınavına girmem hk.

T.C. ÇALIŞMA VESOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİLENDİRMEDAİRE BAŞKANLIĞINA;

Bakanlığınızca verilen  …..  sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahibim.

Bugün itibarı ile adıma ….. gün primödenmiş olup, 11.10.2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşGüvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri HakkındaYönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin  “sınıflar arası yükselme” başlıklı Geçici 2.Maddesi uyarınca 21 Aralık 2013 tarihinde yapılacak  … sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belge sınavınagirmem hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

……/…./…..

Adı Soyadı

T.C Kimlik No

İmza

Adres    :

Telefon  :

EK:

Primödeme gün sayısını gösteren hizmet dökümünü gösterir belge (Bağ-Kur ve SosyalGüvenlik Kurumu’ na tabi çalışanlar için )

VEYA

EmekliSandığına tabi çalışanlar için Kurumlarından alacakları resmi yazı