Batı Eğitim Batı OSGB

» Duyurular

Duyuru Detayı
Tarih 9/13/2013
Başlık ÖNEMLİ DUYURU 25... 18 AĞUSTOS SINAVI İTİRAZLARI HAKKINDA..
Kisa Açıklama 12.09.2013 Tarihinde Sonucu Açıklanan İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına İtiraz Etmek İsteyenler İçin Duyuru
Detay

12.09.2013 Tarihinde Sonucu Açıklanan İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına İtiraz Etmek İsteyenler İçin Duyuru


Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara (bilimsel içerikli itirazların sonuçlandırılıp kesin sonuçların ilanından sonra, 12 Eylül 2013 tarihinden itibaren) dair itiraz başvuruları; Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) “Sınav Sonuçlarına İtiraz Ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile kabul edilecektir. 


Başvuru adresi ise, ÇSGB Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA’dır.İtiraz başvuruları topluca, İSGGM tarafından alınıp YEĞİTEK’e iletilecek ve kesin sonuçlar YEĞİTEK tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.